Projects

Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania. Projekt č. 014SPU-4/2019

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov a dokumentov v novoakreditovaných študijných programoch pre vybrané profilové predmety neinformatického zamerania. Využitie možností informačných a komunikačných technológií (IKT) pre ich špecifickú implementáciu v predmetoch študijných programov a tým rozvoj zručnosti a návykov pri ich využívaní v štúdiu, vedecko-výskumnej príprave ale aj v profesionálnom pôsobení. Využiť možnosti technologickej podpory pre individuálne štúdium, vytvoriť priestor pre ich implementáciu vo výskume v oblastiach – ako sú agrobiológia, biotechnológie, potravinárstvo, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov.
Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project status:Submitted
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2021
Number of workers in the project:12
Number of official workers in the project:0