Projects

Measuring performance of the local self-government

Supervisor: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Basic information   Workers   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Vhodný systém merania a riadenia výkonnosti akejkoľvek organizácie predstavuje významnú konkurenčnú výhodu. Aj verejná správa, hoci nie je zameraná na dosahovanie zisku, by sa mala správať efektívne a hľadať možnosti zvyšovania kvality procesov. Práve pri meraní výkonnosti procesov dochádza ku skĺbeniu troch základných pojmov – kvalita, výkonnosť a produktivita. Základným cieľom projektu je návrh metodických prístupov k meraniu výkonov miestnych samospráv v závislosti od veľkosti obce a vytvorenie návrhu štandardov pre systém merania a riadenia výkonov miestnych samospráv. Vytvorené štandardy pre systém merania a riadenia kvality miestnych samospráv budú predstavovať základ pre zavádzanie filozofie projektu MF SR „Hodnota za peniaze“ na miestnej úrovni.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Mathematics (FEM)
Project identification:1/0407/18 - UKF
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2018
Project close date:
31. 12. 2020
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
deputy supervisor at CPU
expert
expert