Projekty

Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive

Garant: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0