Projekty

Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive

Garant: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0