Projekty

Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra chémie (FBP)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0