Projekty

Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
KCH FBP, PZU UP, R R
+421 37 641 5019AC_1_7

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ