Projekty

Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra chémie (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
01. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0