Projekty

Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
Ing. Július Árvay, PhD.KCH FBP+421 37 641 4497AC_1_9
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBP+421 37 641 4369AC_1_13
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4421AT_4_18
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBP+421 37 641 4376AC_1_14
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.KEM FEŠRR+421 37 641 5627EM_3_33
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TF+421 37 641 4796AC_0_1
RNDr. Miriama Kopernická, PhD.FBP D-TEP [úsp. ukončeno]+421 37 641 4370AC_2_6
Ing. Radovan Stanovič, PhD.KCH FBP+421 37 641 4248AC_1_12a
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBP+421 37 641 4264AC_1_6


Seznam historických pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam historických pracovníků, kteří v minulosti pracovali na projektu.

PracovníkRolePracovištěOdDo
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP13.02.201914.02.2019

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel