Projekty

Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat

Garant: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4708AT_3_10
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBP+421 37 641 5805BA_1_103
Ing. Gabriela BartošováFAPZ D-SZP ext [roč 3]
Ing. Ondřej Bučko, PhD.KŠZ FAPZ+421 37 641 4802AZ_1_9
Ing. Petronela Cviková, PhD.FBP D-TEP [ukončené]
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.KTKŽP FBP+421 37 641 4709AT_3_9a
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBP+421 37 641 5811AZ_3_49/2
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKI+421 37 641 4715Bz_1_19
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4528AT_3_4
Ing. Slavomír Mindek, PhD.KVD FAPZ+421 37 641 4464AP_0_17A
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4313AT_3_12
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4428AT_3_2

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ