Projekty

Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat

Garant: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
KTKŽP FBP
+421 37 641 4708AT_3_10
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBP+421 37 641 5805BA_1_103
FAPZ D-SZP ext [roč 3]
KŠZ FAPZ
+421 37 641 4802
AZ_1_9
FBP D-TEP [ukončené]
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.KTKŽP FBP+421 37 641 4709AT_3_9a
KMi FBP+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKI+421 37 641 4715
Bz_1_19
KTKŽP FBP
+421 37 641 4528
AT_3_4
Ing. Slavomír Mindek, PhD.
KVD FAPZ
+421 37 641 4464
AP_0_17A
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
KTKŽP FBP
+421 37 641 4313
AT_3_12
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
KTKŽP FBP
+421 37 641 4428AT_3_2

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ