Projekty

Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat

Garant: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka201820192020
Kapitálové výdaje12 00010 0008 000
Bežné výdaje - mzdové náklady------
Bežné výdaje - ostatné20 58521 73515 755