Projekty

Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat

Garant: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie
   
   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka201820192020
Kapitálové výdaje12 000
10 000
8 000
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
--
--
Bežné výdaje - ostatné
20 585
21 73515 755