Projekty

Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat

Garant: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vplyv aplikácie rôzneho množstva hroznových výliskov a extraktu semien z hrozna vo výžive kurčiat na: - zmeny biochemického a hematologického profilu krvi a krvného séra kurčiat po zabití, - mäsovú úžitkovosť kurčiat na konci výkrmu a po jatočnom opracovaní, - priebeh procesu zrenia v prsnej a stehennej svalovine kurčiat, - zmeny osídlenia vybraných skupín mikroorganizmov - oxidačnú stabilitu mäsa kurčiat - technologickú, nutričnú a senzorickú kvalitu mäsa kurčiat.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0327/18
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0