Projekty

Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického

Garant: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikace projektu:
032SPU-4/2013
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0