Projekty

Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického

Garant: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:032SPU-4/2013
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0