Projekty

Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov

Garant: Ing. Tomáš Slanina, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je zvýšenie efektivity vzdelávania študentov prípravou moderného interaktívneho rozhrania poskytujúceho aktuálne informácie a študijné podklady vybraných študijných predmetov, vyučovaných na Katedre fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, podporujúceho moderný prístup k vzdelávaniu využitím procesov Web Based Training a Learning Management System.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:KEGA 039SPU-4/2018
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0