Projekty

Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov”

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom predkladaného projektu je novovytvorený predmet Biotechnológie mikroorganizmov,ktorý bol zahrnutý v rámci novej akreditácie študijného programu Agrobiotechnológie na 2. stupni vysokoškolského štúdia ako povinný predmet na FBP SPU v Nitre. V súčasnom období neexistuje žiaden študijný materiál alebo dostupná literatúra v slovenskom jazyku, pretože tento predmet bol odučený len jeden semester v starom študijnom programe Biotechnológie. Rovnako sú veľmi dôležité aj laboratórne skúsenosti nadobudnuté počas praktických cvičení pre úspešné ukončenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov na FBP SPU v Nitre. Modernizáciou literatúry a praktických pomôcok pre prácu v laboratóriách by po absolvovaní štúdia mohli študenti úspešne konkurovať a uplatniť sa na trhu práce doma i v zahraničí.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
023SPU-4/2017
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0