Projekty

Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“.

Garant: Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci   Harmonogram
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
011SPU-4/2018
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0