Projekty

Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“.

Garant: Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:011SPU-4/2018
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0