Projekty

Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“.

Garant: Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
011SPU-4/2018
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0