Projekty

Mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výroby

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Počas riešenia bilaterálneho projektu využijeme najnovšie metódy identifikácie mikroorganizmov a budeme ich porovnávať medzi jednotlivými krajinami. Keďže v Poľsku ešte výroba vína nie je považovaná za tradičnú a patrí medzi trendy v tejto oblasti, slovenský výskumníci môžu napomôcť k objasneniu fermentačného procesu pri výrobe vína. Je nevyhnutné zamerať sa na mikrobiologickú kvalitu vína, pretože práve činnosť týchto organizmov napomáha vzniku fermentačného procesu ako aj ku konečnej kvalite vína z hľadiska bezpečnosti potravín. Na Slovensku nie sú vo všetkých oblastiach klimatické podmienky na pestovanie viniča a významné bude porovnanie mikrobiologickej kvality vína s poľskymi, kde sa vinič pestuje v chladnejších klimatických podmienkach.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:SK-PL-2015-0043
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0