Projekty

Predklinické testovanie extraktov a izolovaných zlúčenín zo stredoeurópskycha balkánskych endemických rastlín

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:SK-SRB-18-0031
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0