Projekty

Tvorba moderných študijných materiálov v anglickom jazyku z účtovníctva pre študijný program „International business with agrarian commodities“

Garant: Ing. Ivana Váryová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra účtovníctva (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:28. 04. 2017
Dátum ukončenia projektu:06. 06. 2017
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0