Projekty

Internacionalizácia Technicko-Prírodovedeckej univerzity v Bydgoszczi v Poľsku

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je organizovanie spoločných konferencií, seminárov, ako aj mobility študentov, učiteľov, ďalej výmena skúsenosti v oblasti vzdelávania, výskumu a spoločné publikácie.
Druh projektu:
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
NAWA 2018
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0