Projekty

Global Village of Science and Education - Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w obszarze nauki i edukacji.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je organizovanie spoločných konferencií, seminárov, ako aj mobility študentov, učiteľov, ďalej výmena skúsenosti v oblasti vzdelávania, výskumu a spoločné publikácie.
Druh projektu:Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov ()
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:
NAWA 2018
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0