Projekty

Vybrané problémy účtovného a daňového systému podnikateľov v poľnohospodárstve SR

Garant: Ing. Ivana Váryová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra účtovníctva (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:28. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:28. 07. 2016
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0