Projekty

Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačové spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku

Garant: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Multimediálne študijné materiály pre predmety vyučované v anglickom jazyku (Informatika a Počítačové spracovanie informcáií) budú doplnkom skrípt v tlačenej forme. Multimediálne študijné materiály budú vypracované ako kurzy v LMS Moodle a budú doplnené príkladmi a zadaniami na samostatné riešenie úloh manažérskej praxe, zameranými na zvládnutie zložitejších úloh riešených z oblasti spracovania textov, tabuliek, prezentácií a pod.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra informatiky (FEM)
Identifikace projektu:004SPU-4/2012
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0