Projects

Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačové spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku

Supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Basic information
   Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Multimediálne študijné materiály pre predmety vyučované v anglickom jazyku (Informatika a Počítačové spracovanie informcáií) budú doplnkom skrípt v tlačenej forme. Multimediálne študijné materiály budú vypracované ako kurzy v LMS Moodle a budú doplnené príkladmi a zadaniami na samostatné riešenie úloh manažérskej praxe, zameranými na zvládnutie zložitejších úloh riešených z oblasti spracovania textov, tabuliek, prezentácií a pod.
Kind of project:
KEGA ()
Department:Department of Informatics (FEM)
Project identification:
004SPU-4/2012
Project status:Completed
Project start date :
01. 01. 2012
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:
0