Projekty

Mycotoxins in Foodstuffs of Plant and Animal Origin: Their Occurrence from Farm to Fork and Elimination of Toxic Effects

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Obilniny predstavujú najdôležitejší zdroj potravy v mnohých krajinách. Sú súčasne pravdepodobne najdôležitejším zdrojom príjmu mykotoxínov. Mykotoxíny sa nachádzajú v rôznych potravinách, vrátane rastlinných aj živočíšnych produktov. Sú trvalé, škodlivé pre zvieratá, ľudí a zodpovedné za ekonomické straty vo výške miliárd eur. Spotreba plesňových krmív zvieratami produkujúcimi potraviny môže mať za následok vznik rezíduí mykotoxínu v ich tkanivách a produkty kontaminované týmito zvieratami. Konečným cieľom projektu je poskytnúť vedeckej komunite, firmám a spotrebiteľom ľahko použiteľné a spoľahlivé nástroje a protokoly na meranie výskytu mykotoxínov, ako aj zhromaždiť a vyhodnotiť súbory údajov získané týmito štandardizovanými metódami.
Druh projektu:Horizont 2020 ()
Pracoviště:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikace projektu:
H2020-SFS-2016-2017
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
16
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0