Projekty

Mykotoxíny v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu: ich výskyt z farmy na vidličku a odstránenie toxických účinkov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Obilniny predstavujú najdôležitejší zdroj potravy v mnohých krajinách. Sú súčasne pravdepodobne najdôležitejším zdrojom príjmu mykotoxínov. Mykotoxíny sa nachádzajú v rôznych potravinách, vrátane rastlinných aj živočíšnych produktov. Sú trvalé, škodlivé pre zvieratá, ľudí a zodpovedné za ekonomické straty vo výške miliárd eur. Spotreba plesňových krmív zvieratami produkujúcimi potraviny môže mať za následok vznik rezíduí mykotoxínu v ich tkanivách a produkty kontaminované týmito zvieratami. Konečným cieľom projektu je poskytnúť vedeckej komunite, firmám a spotrebiteľom ľahko použiteľné a spoľahlivé nástroje a protokoly na meranie výskytu mykotoxínov, ako aj zhromaždiť a vyhodnotiť súbory údajov získané týmito štandardizovanými metódami.
Druh projektu:Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené) ()
Pracovisko:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:H2020-SFS-2016-2017
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0