Projekty

Integrated methodologies for the risk assessment of mycotoxin mixtures in food and feed

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pokiaľ je nám známe, meranie bezpečnosti potravín je obmedzené na úroveň spoločnosti, aby bolo možné vyhodnotiť výkonnosť systému riadenia bezpečnosti potravín a neuplatňovalo sa na celom potravinovom reťazci na úrovni krajiny. Konečným cieľom projektu je odhaliť vedecké spoločenstvo, spoločnosti a spotrebiteľov s ľahko použiteľnými metódami a spoľahlivými inovatívnymi nástrojmi a protokolmi ako barometrom pre vyhodnotenie súborov údajov o zmesiach mykotoxínov získaných modernými a inovatívnymi metódami. Rozsiahle vyhľadávanie literatúry (ELS) poskytne údaje o toxicite pre jednotlivé a kombinované mykotoxíny v hospodárskych zvieratách av potravinách a krmivách.
Druh projektu:Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené) ()
Pracoviště:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikace projektu:GP/EFSA/AFSCO/2016/01
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0