Projekty

Integrované metodiky hodnotenia rizík zmesí mykotoxínov v potravinách a krmivách

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Pokiaľ je nám známe, meranie bezpečnosti potravín je obmedzené na úroveň spoločnosti, aby bolo možné vyhodnotiť výkonnosť systému riadenia bezpečnosti potravín a neuplatňovalo sa na celom potravinovom reťazci na úrovni krajiny. Konečným cieľom projektu je odhaliť vedecké spoločenstvo, spoločnosti a spotrebiteľov s ľahko použiteľnými metódami a spoľahlivými inovatívnymi nástrojmi a protokolmi ako barometrom pre vyhodnotenie súborov údajov o zmesiach mykotoxínov získaných modernými a inovatívnymi metódami. Rozsiahle vyhľadávanie literatúry (ELS) poskytne údaje o toxicite pre jednotlivé a kombinované mykotoxíny v hospodárskych zvieratách av potravinách a krmivách.
Druh projektu:
Medzinárodné projekty (ostatné) ()
Pracovisko:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:
GP/EFSA/AFSCO/2016/01
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0