Projekty

Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom tohto projektu je stimulovať súčasné výskumné aktivity a posilniť spoluprácu slovenského a bieloruského partnera zo zodpovedajúcich inštitúcií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre a Národnou akadémiou vied Bieloruska, Vedecké a praktické centru chovu hospodárskych zvierat v oblasti ochrany živočíšnych genetických zdrojov. Získanie tohto projektu by bolo veľkým prínosom aj pre bieloruského partnera zvýšením pravdepodobnosti úspešného a kvalitného vyriešenia v súčasnosti prebiehajúceho projektu zameraného na živočíšne genetické zdroje.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 08. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2022
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0