Projekty

Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi.

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je sledovanie morfo-fyziologickej, genetickej a biochemickej odpovede rastlín zrnového typu láskavca vystavených pôsobeniu ťažkých kovov. Tieto poznatky prispejú k informáciám o ich fytoeaxtrakčnom potenciály a prinesú poznatky o vplyve ťažkých kovov na obsah bioaktívnych látok a nutričnú kvalitu. Budeme tiež sledovať vplyv ťažkých kovov na expresiu génov, ktorých indukcia bola popísaná inými typmi abiotického stresu, čo napomôže porozumieť regulácii génovej expresie pôsobením ťažkých kovov a regulačnej sieti, ktorú tieto gény pravdepodobne vytvárajú. Pomocou metagenomického prístupu vyhodnotíme možné zmeny v diverzite endofytických baktérií v rastlinách láskavca, spôsobené účinkom ťažkých kovov.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP), Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:2/0109/19
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0