Projekty

Zdraviu prospešný potenciál ovocných extraktov bohatých na polyfenoly

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rastlinné polyfenoly s antioxidačnými vlastnosťami môžu byť účinnými prírodnými terapeutickými prostriedkami na prevenciu a liečbu patologických stavov vrátane nádorov, neplodnosti a eliminácie negatívnych faktorov prostredia. Objektom výskumu navrhnutého projektu budú humánne nádorové a nenádorové bunky reprodukčného systému a i. Cieľom je skúmanie biologických účinkov extraktov z tradičných a netradičných druhov ovocia, izolácia, analýza a testovanie biologických účinkov ich zložiek a výskum vnútrobunkových mechanizmov ich účinku prostredníctvom sledovania bunkovej viability, adhézie, invázie,sekrečnej aktivity, proliferácie a apoptózy na úrovni proteínov, génov a receptorov.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 08. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2022
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0