Projekty

Kvitnúce jazero

Garant: Ing. Marcel Golian, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt orientovaný na rekultiváciu verejných priestorov v Botanickej záhrade pri SPU v Nitre.
Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:25. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:18. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0