Projekty

EIT Food Hub

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "EIT Food Hub".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
Ing. Eva Ďurčanská, PhD.KPTC R R [vyňatie]
+421 37 641 4916
ABT_1_2.13
KFŽ FBP, FBP+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
KHaBP FBP
+421 37 641 5824
BA_1_116
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
KMO FEM, FEM
+421 37 641 5179
AS_1_106, AS_3_304
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
ext FBP
+421 37 641 4428
AT_3_2
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR
+421 37 641 4692
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
ext FBP
+421 37 641 5815
AT_4_22
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
KHaBP FBP
+421 37 641 4610
BA_1_115

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ