Projekty

Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Medzinárodné magisterské „Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie (INNORep)“ sú dva roky (120 kreditov ECTS) Spoločný magisterský program podporovaný konzorciom zloženým zo štyroch popredných európskych univerzít (Univerzita Murcia-UMU (P1), Česká poľnohospodárska univerzita - ČZU (P2), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre-SUA (P3), Univerzite Teramo-UNITE (P4) a jednej univerzite Japanase (Okayama University-OU (P5), partnerstve so 17 neakademickými a 5 akademickými pridruženými partnermi.
Druh projektu:
Erasmus Mundus ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0