Projekty

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných chorení

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Moderné biotechnológie sú úzko prepojené s nutričným výskumom zameraným na dizajnovanie fytonutrientov,bioaktívnych látok alebo antioxidantov, ktoré môžu byť účinnými prírodnými terapeutickými prostriedkami na prevenciu a liečbu reprodukčných ochorení vrátane nádorov, neplodnosti a elimináciu negatívnych faktorov prostredia. Cieľom projektu je skúmanie účinkov fytonutrientov rastlín, tradičných a netradičných druhov ovocia a ich vnútrobunkových mechanizmov prostredníctvom hodnotenia bunkovej viability, sekrečnej aktivity, proliferácie a apoptózy na úrovni proteínov, génov a receptorov. Pridanou hodnotou projektu bude potenciálne využitie fytonutrientov rastlín resp. ovocia pre zlepšenie reprodukčného zdravia konzumenta ako aj v prevencii civilizačných ochorení
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/0266/20
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0