Projekty

Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je identifikovať bakteriocenózy prítomné vo vzorkách ejakulátov zdravých plemenných samcov, a zhodnotiť ich vplyv na parametre kvality spermií. Zároveň sa bude venovať testovaniu efektivity komerčných semenných extenderov pri prevencii bakteriálnej kontaminácie živočíšnych ejakulátov. V neposlednom rade bude cieľom projektu analyzovať schopnosť zvolených tradičných antibiotík, prírodných biomolekúl a esenciálnych olejov poskytnúť ochranu samčím reprodukčným bunkám v podmienkach in vitro indukovanej bakteriospermie.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/0239/20
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2023
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0