Projekty

Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve

Garant: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Základné informácie
         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0274/20
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0