Projekty

Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok

Garant: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI+421 37 641 5414TD_0_114
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.KZ FZKI+421 37 641 4243Bz_0_11
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKI, ext FAPZ+421 37 641 4712Bz_1_24

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ