Projekty

Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie"

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie"".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
Ing. Simona BaldovskáFBP D-ABT den [roč 3]+421 37 641 4899
AT_0_18F
KVZ FAPZ+421 37 641 4331
AT_4_7
Ing. Eva Piecková
DFBP FBP
+421 37 641 5382
SD-AB_0_7

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ