Projekty

Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie"

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predkladaný projekt je zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti biotechnologických a potravinárskych disciplín na Slovensku a internacionalizácia nového študijného programu v anglickom jazyku s názvom „Potravinové zdroje a biotechnológie“ určeného pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia. Cieľom projektu je prostredníctvom zahraničných partnerov z Poľska, Španielska, Talianska, USA a i. internacionalizovať študijný program v anglickom jazyku kreovaním koncepcií učebných materiálov, inkorporáciou inovatívnych myšlienok a spoluorganizovaním workshopov a „training school“ vo výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre ale aj na partnerských zahraničných inštitúciách.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:020SPU-4/2020
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0