Projekty

Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie"

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti biotechnologických a potravinárskych disciplín na Slovensku a internacionalizácia nového študijného programu v anglickom jazyku s názvom „Potravinové zdroje a biotechnológie“ určeného pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia. Cieľom projektu je prostredníctvom zahraničných partnerov z Poľska, Španielska, Talianska, USA a i. internacionalizovať študijný program v anglickom jazyku kreovaním koncepcií učebných materiálov, inkorporáciou inovatívnych myšlienok a spoluorganizovaním workshopov a „training school“ vo výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre ale aj na partnerských zahraničných inštitúciách.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
020SPU-4/2020
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0