Projekty

Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka

Garant: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci riešenia výskumnej úlohy vykonáme s využitím nových technických zariadení analýzu zmien pohybovej aktivity a prežúvania plemenníc hovädzieho dobytka v ruji, vplyvu zdravotného stavu paznechtov na úroveň pohybovej aktivity, ako aj vplyvu telenia, výskytu metabolických ochorení a mastitíd celkový čas prežúvania plemenníc. Okrem uvedeného vyhodnotíme vplyv vybraných faktorov - podnik, plemeno, vek a poradie laktácie, štádium laktácie a produkcia mlieka na úroveň pohybovej aktivity a prežúvania dojníc v ruji, pri výskyte ochorení paznechtov, ako aj vplyv uvedených faktorov na celkový čas ruminácie v období telenia a pri zmenách zdravotného stavu plemenníc.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikácia projektu:1/0577/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0