Projekty

Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka

Garant: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Základní informace
   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V rámci riešenia výskumnej úlohy vykonáme s využitím nových technických zariadení analýzu zmien pohybovej aktivity a prežúvania plemenníc hovädzieho dobytka v ruji, vplyvu zdravotného stavu paznechtov na úroveň pohybovej aktivity, ako aj vplyvu telenia, výskytu metabolických ochorení a mastitíd celkový čas prežúvania plemenníc. Okrem uvedeného vyhodnotíme vplyv vybraných faktorov - podnik, plemeno, vek a poradie laktácie, štádium laktácie a produkcia mlieka na úroveň pohybovej aktivity a prežúvania dojníc v ruji, pri výskyte ochorení paznechtov, ako aj vplyv uvedených faktorov na celkový čas ruminácie v období telenia a pri zmenách zdravotného stavu plemenníc.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0577/20
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:0