Projekty

Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka

Garant: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na inováciu obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka. Z hľadiska obsahového zamerania budú jednotlivé kapitoly učebnice zamerané na význam a vývoj produkčných a mimoprodukčných funkcií chovu hovädzieho dobytka z pohľadu Európskej únie a Slovenska. Okrem toho budú na základe štúdia základných úžitkových vlastností zhodnotené biologické, výrobné a ekonomické postupy produkcie mlieka, hovädzieho mäsa a plodnosti hovädzieho dobytka v podmienkach Slovenska. Z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej kvality a aktuálnosti publikácie budú zohľadnené najnovšie poznatky manažmentu a techniky chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:024SPU-4/2020
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:0