Projects

Determinating the effect of load on internal environment of horses

Supervisor: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Kone vo svojej činnosti sú vystavené veľkému účinku exogénnych vplyvov, ktoré negatívne ovplyvňujú metabolické procesy jednotlivých systémov. Vplyvom týchto negatívnych účinkov pri ohrození vnútornej homeostázy nastáva v organizme súborom nešpecifických regulačných reakcií, ktoré spúšťajú aktiváciu určitých častí nervového a endokrinného systému. Mobilizáciou zásob živín a ich transportom k tkanivám s prednostným zásobením je snaha organizmu upraviť a stabilizovať rozkolísané hodnoty vnútorného prostredia. Poznanie fyziológie adaptácie koní je prvým krokom k zintenzívneniu a k skvalitneniu tréningového procesu. Predkladaný projekt bude sledovať správne zostavenie stupňa záťaže u testovaných koní s cieľom vedeckej charakteristiky vplyvu a adaptácie zmien organizmu na rôzne úrovne záťaže.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Animal Husbandry (FAaFR)
Project identification:1/0392/20
Project status:Submitted
Project start date :01. 01. 2020
Project close date:31. 12. 2024
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:0