Projekty

Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní

Garant: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kone vo svojej činnosti sú vystavené veľkému účinku exogénnych vplyvov, ktoré negatívne ovplyvňujú metabolické procesy jednotlivých systémov. Vplyvom týchto negatívnych účinkov pri ohrození vnútornej homeostázy nastáva v organizme súborom nešpecifických regulačných reakcií, ktoré spúšťajú aktiváciu určitých častí nervového a endokrinného systému. Mobilizáciou zásob živín a ich transportom k tkanivám s prednostným zásobením je snaha organizmu upraviť a stabilizovať rozkolísané hodnoty vnútorného prostredia. Poznanie fyziológie adaptácie koní je prvým krokom k zintenzívneniu a k skvalitneniu tréningového procesu. Predkladaný projekt bude sledovať správne zostavenie stupňa záťaže u testovaných koní s cieľom vedeckej charakteristiky vplyvu a adaptácie zmien organizmu na rôzne úrovne záťaže.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikácia projektu:1/0392/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2024
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0