Projekty

MushROOM

Garant: Ing. Marcel Golian, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:15. 06. 2019
Dátum ukončenia projektu:15. 11. 2020
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0