Projekty

Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo

Garant: Ing. Ema Lazorčáková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
1/0549/20
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
zástupca zodpovedného riešiteľa
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.zodpovedný riešiteľ