Projekty

Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction

Garant: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je zvýšenie vedeckej a technologickej kapacity výskumného tímu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SUA) pôsobiaceho v oblasti interakcie hospodárske zvieratá - životné prostredie. Projekt bude rozvíjať a aktivovať spoluprácu výskumného tímu s dvoma medzinárodne vybranými. - vedecké výskumné inštitúcie (INRA Rennes France a KU Leuven, Belgicko) a vďaka ich pomoci zintenzívni sa vytváranie sietí so zvyškom Európy a sveta. Pozostáva zo štyroch pracovných balíkov. WP 1 je zameraný na riadenie projektu. WP2 sa zaoberá výskumnými schopnosťami a zlepšovaním zručností zamestnancov SUA. Vo WP 3 sa posilnia zručnosti pracovníkov SUA v prenose znalostí. Cieľom WP 4 je umožniť efektívnu internú a externú komunikáciu projektu.
Druh projektu:Horizont 2020 ()
Pracoviště:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF), Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF), Katedra fyziky (TF), Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ), Katedra výživy zvierat (FAPZ), Katedra matematiky (FEM)
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 07. 2020
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:0